For information in English or German languages, please call +420604275280 or email to martin5rybacek@gmail.com

Dožijete se stovky? STRATEGIE PRO DLOUHÝ ŽIVOT

Článek je dostupný v audioverzi zde. 

 

Žijeme dlouho, ale nemocní, pojďme žít déle, ale zdraví. Poslední dekády našeho života mohou být ty nejbohatší. Nejde o to žít co nejdéle, ale žít dobře a ve zdraví až do smrti. Délka našeho života je ovlivněna genetikou pouze z 20%. Geny nejsou naším osudem. To, jak dlouho si budeme užívat našich vnoučat a pravnoučat nebo sledovat západy slunce na cestách určuje z 80% náš životní styl. Profesorka psychologie na Yaleské Univerzitě v Connecticutu, Dr. Becca Levy, ve svých výzkumech zjistila, že změnou negativního pohledu na stárnutí v pohled pozitivní získáte až 7,5 let života k dobru. David. A. Sinclair, člen Americké federace pro výzkum stárnutí a profesor genetiky na Harvardské lékařské fakultě v Massachusets přišel se závěrem, že když budete mít v životě pravidelný pohyb, nebudete se přejídat, zařadíte do svého jídelníčku z větší části rostlinnou stravu, budete dostatečně dobře a dlouho spát a vaše ukotvení v rodině, mezi kamarády a v komunitě bude pevné, máte dobrou šanci dožít se o celých 15 let déle.

 

Na naší planetě je 5 oblastí, kde se lidé ve zdraví dožívají 100 let a déle: Sardinie v Itálii, Ikaria v Řecku, Okinawa v Japonsku, Nicoya v Kostarice a Loma Linda v Kalifornii. Všechny tyto oblasti spojuje několik podobností. Nejprve však chci zmínit, že výzkum stárnutí je předmětem zájmu mnoha vědců a vědeckých studií a ti dělají velmi dobré pokroky ve zjišťování příčin stárnutí a předvídají i nám dožití k hranici 100 let! Jsou i vědci, kteří se nezaměřují na stárnutí, ale zkoumají naopak mládí, jako například biogerontolog a buněčný biolog Valter Longo. Jako ředitel Institutu dlouhověkosti na Univerzitě Jižní Kalifornie (USC) zkoumá mládí v oboru juventologie a dokazuje, že geny se dají chránit proti poškození a tedy i proti stárnutí. Longo je zastáncem 5 denního půstu nebo alespoň půst napodobujícího stravování každé 3-4 měsíce, které nám pomůže normalizovat hladinu cukru v krvi a sníží krevní tlak. Zdravý metabolismus glukózy a přiměřený krevní tlak jsou velice důležité v prevenci poškození cév a orgánů, včetně sítnice oka. Snižujeme tak riziko mrtvice, infarktu a problémů se zrakem. 

 

A jak to mají staříci v Modrých zónách, tedy v Blue zones? Nijak zvlášť se za zdravím nehoní a nepronásledují ho. Dobré zdraví je u nich vedlejší produkt stylu života. Vědci zjistili, co stoleté obyvatele z různých koutů planety spojuje: 1. Častý pohyb; 2. Jasný smysl života, znají své místo ve společnosti; 3. Pravidelná chvilka na relax během dne; 4. Jedí v klidu a do 80% - nepřejídají se a poslední pokrm si dávají několik hodin před spánkem; 5. Maso jedí, ale okrajově - základem jídelníčku je rostlinná strava, dostupné rolnické jídlo (luštěniny, brambory, celozrné potraviny, ovoce, zelenina, ořechy, semínka, olivový olej); 6. Kromě Adventistů v Loma Linda v Kalifornii si dopřávají 1-2 sklenky vína denně s přáteli u jídla (pro aktualizované informace o účincích alkoholu na lidské tělo doporučuji Huberman Lab Podcast z 22.8.2022 Alcohol and Your Health - najdete ve zdrojích pod článkem); 7. Většina stoletých, kteří se účastnili výzkumu, patřila do nějaké náboženské komunity (roli hrála nějaká forma víry); 8. V prioritách mají rodinu a přátele na prvním místě. Jejich smysl života je altruistický a směřují ho k ostatním, dohlíží, aby se mladá generace měla dobře a vzkvétala, podporují udržování tradic a dbají o blaho komunity, v které žijí).

 

Pokud hovoříme o dlouhověkosti, rád bych na tomto místě otevřel ještě několik témat. Prvním z nich je spánek. Když se dožijete 90ti let, uvažovali jste někdy, kolik svého života prospíte? Je to přibližně ⅓. V peřinách, spacáku nebo pod dekou tedy strávíte kolem 30ti let. O spánku se často mluví jako o jednom z pilířů zdraví, adekvátnější je ho však přirovnat k piedestálu, na kterém stojí ostatní pilíře. Matthew Walker, britský vědec a profesor neurovědy a psychologie na Kalifornské univerzitě v Berkeley a přední odborník na spánek ve své knize “Proč spíme?” píše, že když je spánku nedostatek, přichází onemocnění a neduhy, ale když ho máme hojnost, doprovází nás zdraví a vitalita. Jeho přirovnání, že spánek v oblasti zdraví má stejný význam jako švýcarský nůž v armádě, je opravdu řízné. Kdybychom nepotřebovali těch 7-9 hodin spánku a přežili jen na 6-ti, Matka příroda by se tohoto času, kdy jen bezbranně a hloupě ležíme, zbavila již před miliony let. Když se jeden den v týdnu vyspíte pouhé 4 hodiny, následující den vám klesne hodnota NK imunitních buněk, tedy přírodních zabijáckých buněk, které například požírají nově vznikající nádory, o 70%. Walker dále upozorňuje na fakt, že alkohol stěžuje organismu přechod do nejhlubší fáze spánku, kdy tělo nejvíce regeneruje, vylučuje růstový hormon, snižuje hladinu stresových hormonů a naplno aktivuje parasympatické nervstvo, které zpomaluje srdeční frekvenci a umožňuje nám hlubokou relaxaci. 

 

Snad se Vám můj blog hezky čte nebo dobře poslouchá. Avšak jak se cítíte právě teď? A teď? A v tento moment? Realita je taková, že abychom se cítili dobře, potřebujeme prostoje. Nechápejte mě špatně, ale prostoj, chvíle, kdy jen tak spočineme a rozjímáme nebo kdy si pustíme příjemnou hudbu nebo podcast, začteme se do knížky  a nemáme nic na práci, je pro kvalitu našich životů zásadní. Přerušíte tím totiž tlak, který je na nás vyvíjen a který často způsobuje chronický stres. 70-90% všech případů, které v dnešní době léčí praktický lékař, je nějakým způsobem spojeno s dlouhodobým stresem. Velice účinnou metodou, jak přerušit negativní spirálu chronického stresu mohou být i dechová cvičení, která nabízí známý britský lékař a tvář BBC Breakfast Dr. Rangan Chatterjee. Je jich více, a tak neomrzí a můžete s nimi experimentovat. Dokonce i jedna minuta koncentrovaného vědomého dýchání může velice pomoci, když se provádí každý den. (videonávody jsou dostupné v seznamu zdrojů)

 

Ke spokojenosti a klidu vedou i změny životního náhledu. Jak jsem popsal v úvodu, léta, která jsou před vámi nemusí být od středního věku jen horší, ale naopak. V Akademii moderních seniorů Chipa Conleyho, USA, se studenti učí, že duchovní vědomí roste s věkem, taktéž emoční inteligence, smysl pro humor a pokora. To jsou ingredience, které dostávají muže a ženy středního věku z krize a pomáhají jim nacházet nové poslání. To se lépe hledá, pokud opustíme pevné nastavení naší mysli, které je často fixováno na prosazení sebe sama a na dosažení úspěchu a vyměníme ho za myšlení, které se soustředí na učení a osobní růst. V anglické terminologii tedy opustíme fixed mindset a nahradíme ho za growth mindset. Přestáváme se tolik zaměřovat na vítězství a více se soustředíme na učení a zdokonalování, což přináší benefity ne pouze nám, ale i ostatním. V angličtině trefně hovoříme o přechodu z proving yourself to improving yourself. K myšlení z nového úhlu pohledu mohou přispět i následující dvě otázky: Jakou věc, kterou ses naučil nebo kterou jsi udělal nyní, by sis přál udělat nebo se naučit již před 10 ti lety? Čeho budeš litovat za 10 let, pokud to neuděláš nebo se nenaučíš nyní?

 

Přeji nám všem, abychom se naučili žít co nejdéle zdraví a mohli si užívat život do posledního dechu.

 

 

 

 

Zdroje:

obrázek v náhledu: https://unsplash.com/photos/EwKXn5CapA4?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditShareLink

 

1. https://www.richroll.com/podcast/longevity-masterclass-688/

2. https://fourminutebooks.com/why-we-sleep-summary/ 

3. https://fourminutebooks.com/the-blue-zones-solution-summary/

4. https://www.bluezones.com/2016/11/power-9/

5. https://hubermanlab.com/what-alcohol-does-to-your-body-brain-health/

6. https://www.modernelderacademy.com/

7. https://becca-levy.com/

8. https://www.brainmarket.cz/nase-novinky/vse--co-potrebujete-vedet-o-spanku/

9. https://www.healthline.com/nutrition/13-habits-linked-to-a-long-life#TOC_TITLE_HDR_15

10. odkaz na dechová cvičení:

https://drchatterjee.com/5-breathing-techniques-help-reduce-stress/

 

 

Zpět do obchodu